Negativ sleperadius, del av styrende bilhjuls geometri, utviklet for å stabilisere styrehjulene og sørge for minst mulig slitasje pga. skrubbing.