Nektende, avvisende; ufordelaktig, minus-. Motsatt: positiv.