Nedgiing av melk, prosessen som fører til at melken som er dannet i melkekjertelen, strømmer ut av spenen. Den melken som står i melkekjertelens alveoler (se melkesekresjon) og det fineste kanalsystemet, kan ikke strømme ut bare på grunn av det undertrykket som oppstår under suging eller melking. Til det er motstanden i denne delen av kanalsystemet altfor stor. Melken må i stedet presses ut. Det skjer ved at de glatte muskelcellene, kurvcellene, som omgir melkealveolene, trekker seg sammen, dvs. når hormonet oksytocin frigjøres fra hypofysens baklapp og via blodet bringes i kontakt med kurvcellene. Frigjøringen av oksytocin fremkalles på sin side via impulser i følenervene fra spenene og huden som bekler melkekjertelen. Suging er den mest effektive stimulus for utløsning av denne nevrohormonale refleks, men hos produksjonsdyr vil lett massasje av spener og kjertel fungere omtrent like godt.