Nedfallssky, folkenavn på blågrønnalgen Nostoc commune, som danner slimete klumper i fuktig tilstand, men skrumper inn i tørrvær. Mye brukt i folkemedisin. I Telemark og Gudbrandsdalen ble den tatt innvortes mot epilepsi. Også brukt til fe mot flere sykdommer.