Nederlandske skole, eldre betegnelse på flere generasjoner komponister og musikkteoretikere på 1400- og 1500-tallet (fra Guillaume Dufay til Josquin Desprez). Skolen er særlig kjennetegnet ved sin innsats innen polyfonien, med høyt utviklet imitasjonsteknikk (kanon med mere). I dag kalles gjerne første generasjon den burgundiske skole og de to følgende den flamske og den fransk-flamske skole.