Nebbteger, insektfamilie i underordenen teger. Det forekommer ca. 450 arter i verden, hvorav 23 i Norge. De er hovedsakelig rovinsekter. De voksne er 4–5 mm lange, brune til svarte med lyse flekker og nebbformet, forlenget hode. Nymfen har en tilspisset kropp og er som regel lyserød til mørkebrun. Voksne teger er viktige nytteinsekter, og byttedyrene som suges ut, er flere viktige skadedyr på frukttrær, bærvekster, løvtrær og busker, f.eks. midder, bladlus, plantesugere og møll-larver. Den helt dominerende arten over storparten av landet er vanlig nebbtege, Anthocoris nemorum. Se også rovteger.