Vil si å fastslå et romfartøys posisjon for å bestemme/korrigere banen ut til et mål, f.eks. et annet himmellegeme. Posisjonen kan fra Jorden bestemmes ved hjelp av radar og større kommunikasjonsantenner, i rommet også ved måling av vinkler til utpekte himmellegemer.