Nautfall, helt slakt, dvs. slaktet, ikke partert dyr.