Naustmott, billeart i familien borebiller. Kroppen er matt brun, sylindrisk og 3,8–6,8 mm lang. Den lever i tørre stammer og grener av forskjellige løvtrær og er i Norge vanlig i kyststrøk fra Telemark til Nord-Trøndelag. På Møre er den et skadedyr i båtnaust der bjelkene uthules. Utflygningshullene i veden er 2–3 mm i diameter, og tydelig større enn hullene som stripet borebille lager.