Natufian, arkeologisk kulturgruppe på overgangen mellom mesolittisk og neolittisk steinalder, oppkalt etter en hule i Wadi al-Natuf nordvest for Jerusalem; særlig kjent fra den øvre Jordandalen og fra det eldste lag i Jeriko. Folkene med denne kultur har dyrket gressarter og brukt hakker og sigder av flint, men deres viktigste næringsvei har allikevel vært jakt. De levde i landsbyer og begravde sine døde under boligene; mange skjeletter er funnet. De var fint bygd, ca. fem fot høye. De kjente ikke keramikk. Sammen med en del andre lignende kulturer er natufian innledningen til «den neolittiske revolusjon», den yngre steinalder, da mennesket lærte selv å produsere sin føde.