Native proteiner er en betegnelse for proteiner som befinner seg i naturlig forekommende tilstand, i motsetning til denaturerte proteiner, som har gjennomgått strukturendring.