Nasjonalliberalt parti, politisk parti som oppstod i Preussen 1866 av en del av Fremskrittspartiet som ledet av E. Lasker brøt ut og nærmet seg regjeringen. Partiet hørte til det moderate venstre. Det virket for Tysklands samling og var både under dannelsen av Det tyske rike og under kulturkampen i 1870-årene en viktig støtte for Bismarck. Men da denne begynte å forfølge sosialistene og slo inn på en proteksjonistisk tollpolitikk, brøt partiets venstrefløy ut og sluttet seg til opposisjonen (Liberale Vereinigung). Resten av partiet gled over mot høyre og gikk etter den første verdenskrig opp i Det tyske folkeparti.