Nasjonalliberalt parti, politisk parti som i begynnelsen av 1840-årene vokste ut fra den gamle liberale opposisjonen. Krevde en konstitusjonell forfatning, var sterkt preget av patriotisme og arbeidet for Slesvigs inkorporering i Danmark. Junigrunnloven 1849 var i alt vesentlig dets verk. I perioden som fulgte dannet partiet et sentrum med front så vel mot bondevennene som mot de konservative. Det talte en rekke betydelige politikere (C. C. Hall, A. F. Krieger, Orla Lehmann) og hadde med et kort avbrudd regjeringsmakten 1854–64. Smeltet i 1870-årene sammen med Høyre.