I interlegal rett den grunnsetning at en persons rettsstilling avgjøres etter loven i landet hvor han er statsborger. Motsatt: domisilprinsippet.