Narhvalfamilien, hvalfamilie i underordenen tannhvaler. Omfatter to slekter med bare to arter, narhval og hvithval. De har ingen ryggfinne, hodet har bratt panne, og de er begge utbredt i arktiske havområder.