Nakkebær, jordkump, melkump, flerårig urt i rosefamilien. 5–20 cm høy, med trekoplede, tannete blad, ligner markjordbær. Større blomster enn markjordbær, bæret har en mer syrlig og emmen smak, og er vanskelig å løsne fra hamsen. Nakkebær vokser spredt i de varmeste strøkene i landet, på tørre, kalkrike bakker, fra Telemark til Oppland.