Naken, betegnelse på en blomst når den mangler blomsterdekke, og på et frøemne som ikke sitter innesluttet i en fruktknute, se blomst.