Nahal, militært jordbrukskollektiv i Israel, hvor både kvinner og menn kan avtjene verneplikt. Ved siden av militær opplæring gis opplæring i jordbruk og innføring i livsformen i et kollektivbruk (kibbutz).