Naasener, også kalt ofitter (av gr. ofis, 'slange'), gnostisk sekt i Romerriket i de første århundrer e.Kr., særlig kjent fra Hippolytus' (ca. 170–ca. 235) anti-gnostiske skrifter. Naasenerne holdt seg til det såkalte Tomas-evangeliet, levde i streng askese og æret slangen som formidler av kunnskap til menneskene. Naasener representerer ikke noe enhetlig læresystem, men en rekke ulike strømninger.