Tlingit,dialektgruppe i Alaska, tidligere klassifisert som isolert språkfamilie under navnet oluscha.