Athapask, ca. 20 språk og dialektkjeder fordelt over Canada, Alaska, California, Arizona og New Mexico. Omfatter bl.a. dogrib, hare og chipewyan i nord, eyak på nordvestkysten, navaho og apache i sørvest.