N, eg. n, symbol for brytningsindeks (se brytning). I atomfysikk symbol for hovedkvantetall (se atom, Atomteori). Også vanlig symbol for partikkeltetthet.