Nøkkesiv, flerårig art i sivfamilien. 5–20 cm høy, tynne rette strå med smale blad. Blomstene er samlet i 1–3 hoder med 1–3 blomster i hvert hode. Nøkkesiv er en amfiatlantisk art som vokser på bløt myr i hele landet.