Nøkkerosebladbille, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Den voksne billen er 7 mm lang og gulbrun. Vanlig i Sør-Norge og spredt nordover til Troms. Den gnager sammen med sine mørkebrune larver ofte en mengde hull i bladene av nøkkerose.