Nøkkelindustri, industri som er av vital betydning for et land eller et distrikt.