Nøkkelhullciklide, akvariefisk i familien ciklider. Hannen har lengre og spissere ryggfinne og gattfinne enn hunnen. Den blir ca. 10 cm lang. Temperatur ca. 23 °C. En fredelig fisk hvor begge foreldrene passer på yngelen. Den hører hjemme i Sør-Amerika (Guyana, Trinidad).