nærradio

Nærradio, radioutsendelse til et lokalt avgrenset område, f.eks. en kommune. Betegnelsen blir spesielt brukt i Sverige, Danmark og Norge om radiostasjoner som blir drevet av organisasjoner eller uavhengige aksjeselskap.

I Norge startet de første nærradioforsøkene i 1982 på åtte steder. I 1984 ble forsøksvirksomheten kraftig utvidet. Det var i første rekke organisasjoner og uavhengige redaksjonsgrupper som fikk konsesjon, etter hvert slapp også aviser og politiske partier til. Nærradio ble i løpet av få år en omfattende virksomhet med flere hundre heltidsansatte på landsbasis.

Stasjonene ble finansiert på ulike måter, bl.a. ved tilskudd fra organisasjoner og næringslivet. På mindre steder har frivillig lisens og radiobingo (innført 1986) vært betydelige finansieringskilder. Flere tilfeller av ulovlig reklame og redaksjonell omtale mot betaling ble avslørt i forsøksperioden. Fra 1988 er nærradio tillatt på permanent basis. Det er åpnet for reklame i sendingene, og en del av inntektene blir fordelt til nærradioer med mindre inntjeningsmuligheter. Det er innført restriksjoner på eiersiden, bl.a. kan ikke aviser alene eie nærradiostasjoner.

Nærradioen har i stor grad fått preg av lett serviceradio med mye musikk, beregnet på et ungt publikum. Denne tendensen er spesielt sterk i de større byene. En del av sendetiden fylles også av religiøs forkynnelse fra radioer drevet av kristne organisasjoner. På mindre steder preges nærradioen mer av lokalsendinger beregnet på et variert publikum.

Reklame spiller en stor rolle for inntektene til landets nærradiostasjoner. Nærradiovirksomheten i 1990-årene var preget av at store kjeder begynte å få en dominerende posisjon. Det mest fremtredende eksempelet er Radio 1-kjeden som eies av Aller-konsernet. Radio 1 har sendinger i flere av de største byene i landet. Et annet Aller-eid selskap, Radio Nettverk produserer nyheter for mange av landets nærradiostasjoner.

Medietilsynet i Fredrikstad, som kontrollerer at nærradioene driver i henhold til forutsetningene, hadde i 2006 5 177 nærradiostasjoner i sitt register.

Se også nærkringkasting.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg