Nærmennesker, utdødd primatunderfamilie, se Australopithecinae og mennesket (Opprinnelse og utvikling).