Næringstilstand, jordens evne til å forsyne plantene med de plantenæringsstoffer de trenger, i forbindelser som plantene kan nyttiggjøre seg. Det totale innhold av plantenæringsstoffer er ikke avgjørende, viktigere er at mengdeforholdet mellom alle nødvendige næringsstoffer må være balansert. Vurderingen av næringstilstanden skjer ved jordanalyser.