nær-døden-opplevelse

Nær-døden-opplevelse er fortellinger fra og om personer som har opplevd å være nær døden, kritisk syke eller med hjertestans, for så å «komme tilbake», altså friskne til.

Faktaboks

Også kjent som
NDO

Velkjente elementer i fortellinger om nær-døden-opplevelser er at personen som har opplevd dette, husker at han eller hun beveget seg gjennom en tunnel med lys i enden, hørte vakker musikk, kjente altomsluttende fred og velvære og at avdød slekt og venner kommuniserte eller sto klare til å ta imot en. Andre fortellinger sentrerer rundt «ut av kroppen»-opplevelser der pasienter gjenforteller handling under operasjoner og livreddende behandling der de har vært i narkose eller bevisstløse.

Fortellinger om nær-døden-opplevelser er en kilde til stor populærkulturell og religiøs-spirituell inspirasjon. For noen blir nær-døden-opplevelser en bekreftelse på at det finnes en «himmel», et hjem hos Gud etter døden, for andre at vi er del av et åndelig, kjærlig kosmos der alle våre kjære avdøde finnes utenfor tid og rom. Noen ser nær-døden-opplevelser i sammenheng med gjenfødelse eller reinkarnasjon og muligheten til å oppleve tidligere liv, et sentralt element i regresjonsterapi.

Forskning

Forskning på NDO har eksistert lenge, med varierende metoder og resultater. Forskergrupper har gjort store, sammenlignende studier av pasienter på sykehus og hvilke typer NDO-opplevelser og mulige observasjoner de rapporterer om. Andre har studert hvilken rekkefølge opplevelsene kommer i, når de gjenfortelles.

I litteratur

Det finnes en mengde bøker skrevet av personer fra ulike religiøse, spirituelle og yrkesmessige bakgrunner, som hevder å ha hatt en nær-døden-opplevelse. Noen av de mest kjente i senere tid er den amerikanske nevrokirugen Eben Alexanders Himmelen finnes, og indisk-amerikanske Anita Moorjanis Døden ga meg livet, begge utgitt i 2013 i Norge. Året før kom en bok fra et barns perspektiv ut på norsk, Himmelen er på ortli' av Todd Burpo og Lynn Vincent, på engelsk kalt Heaven Is for Real og utgitt i 2010. I boka forteller Todd Burpo at han var i himmelen og satt på fanget til Jesus da han var i narkose under en blindtarmoperasjon. Boka ble filmatisert i 2014.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Olav Haverstad

NDO ( Nær døden opplevelser) og bevissthetsrelaterte sanseprosesser...er målbare og konkrete i sin form.I dag er betegnelsen NDO ( Nær døden opplevelse)- svært tradisjonelt blitt definert utfra et "ikke - fysikalistisk og reduktivt" syn på vår "virkelighet". Selve forståelsen og tolkningen av en del kompliserte arketype iconer - som døende personer har berettet om - etter påvist klinisk død ( full ånderettstans og hjertestans), tyder i dag ikke på at det finnes noen dekning for å se på fenomenet som paranormalt av karakter. Ovennevnte definisjon av NDO ( Nær døden opplelvelsen), er på flere punkter bl.a. slik mangelfull og dirkete feilaktig.Det er i dag ikke relevant å si at selve NDO fenomenet, har signaturer av såkalte paranormale opplevleser i seg.NDO kriteriene - de icone kjerneverdiene - som i dag ligger til grunn for en klassifisert NDO (Nær døden opplelvelse) ,er både fysisk spesifikke av karakter - og relatert til en klar påviselig vandring av vår bevissthet - fra en IKO ( I kroppen opplevelse) til en UKO ( Ut av kroppen opplevelse). Vi snakker derfor om en påviselighet av vår bevissthets reise ut av kroppen - og tilbake til denne.En slik reise innebærer dokumenterte og vitenskapelig bekreftede observasjoner av den faktiske virkeligheten - en klinisk død person fullt ut er istand til å observere fra sitt egne fysiske legeme og utenfor dette.Arcetype iconer er: Tunnelopplevleser, transendetale opplevelser, møte med avdøde slektninger, møte med døde kjæledyr, astralflukt inn i jordliknende landskaper, ulike typer lyslandskaper,konkrete gjenkjennelige landskaper sett fra ulike dimensjoner og vinkler,å bli tilsnakket av guddommelige stemmer - som i ( NDO) tilfellet beretter - at den døende skal reise tilbake til "livet", o.s.v. Det finnes en mengde iconer,som har en klar og spesifikk betydning, i tråd med de ulike individuelle opplevelser personene har hatt under sin NDO.Her ser vi store indviduelle og kulturelle forskjeller i måten selve NDO reisen skjer på. Forskning med hypnose viser klare definerte signaturer i NDO ( Nær døden opplevelsen), som klart indikerer at NDO reisen er svært så konkret og målbar i sin karakter og form.Vi kan faktisk ikke påstå at NDO ( Nær døden opplevelsen ), ikke har noen vitenskapelig forankring, så lenge den klassiske og reduktive vitenskap i seg selv fullt ut ennå ikke har anerkjent den komplementære og eteriske tanke - som et fundamentalt grunnleggende postulat i den eksakte og målbare vitenskap. Så langt er klassisk reduktiv målbar vitenskap kun å betrakte som en halvsannhet! Derfor må vi i årene som kommer arbeide med en komplementær problematikk og nye definisjoner av hva "vitenskapelig forankring" egentlig skal bety!Dualismen er grunnleggende for en dypere forståelse av denne problematikken.Det er da påkrevd å se nærmere på en relegionsrelatert - og filosofirelatert dualisme, fornakret mot en kosmosofisk dualisme - der vi kan betrakte vårt fysiske univer som forankret i et eterisk komplementært univers.Olav HaverstadTanatolog

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg