Nåleflagellater er et annet navn på nålflagellater.