Nådesurt er en flerårig art i maskeblomstfamilien. Dette er planter med enslige, langskaftede, hvite eller røde blomster i bladhjørnene. Arten hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa og Asia. Planten har vært mye brukt i folkemedisinen; den inneholder ett virksomt glykosid, gratiolosin, og et uvirksomt, gratiolin.