Mystagog, eg. en som innfører i eller innvier i mysterier; brukes også om lærer, fører.