Myrstankelben, tovingeart i familien stankelben (Tipulidae). Av nærmere 100 norske arter i denne familien er det bare denne ene arten som er skadedyr på kulturplanter. De voksne er gråbrune med ett par smale, 2 cm lange vinger med en brun stripe i forkant, slank kropp og meget lange ben. Larven blir opptil 3 cm lang, er glatt, fotløs, har redusert hode og 6 små utvekster bak. Én generasjon i året. Arten er vanlig over hele landet nord til Bodø. Sverming og egglegging foregår på ettersommeren, unge larver overvintrer. De forekommer særlig i fuktig jord, hvor de vanligvis lever av gressrøtter. I kystområder med mye nedbør og milde vintrer, kan larvene opptre meget tallrikt og i mai–juni angripe røtter, rothals og unge spirer av enggress, korn, kålvekster m.fl. Plantene blir spist helt eller delvis over. I herjingsår kan det blir stor skade, særlig på Vestlandet.