Myrpiplerke, fugleart i erlefamilien. Den ligner svært på skjærpiplerke og vannpiplerke, og alle tre ble tidligere klassifisert som samme art. Hører hjemme i Øst-Asia og Nord-Amerika, fåtallig vintergjest i Vest-Asia. Tilfeldig i Europa og bare påtruffet én gang i Norge (Finnmark 1997).