Myrklegg, slekt i snylterotfamilien, halvparasitter, snylter på røttene til andre planter. Bladene er lappete eller finnete, blomstene røde eller gule med oppblåst beger og hjelmformet krone. 500 arter, de fleste i fjellene i Asia. I Norge finnes 7 arter. Vanlig myrklegg, P. palustris, er 15–60 cm lang, med grenet stengel som er brun øverst, og mørkt rødfiolett krone. De øvrige norske artene er kystmyrklegg, blekmyrklegg, lodnemyrklegg, gullmyrklegg, brannmyrklegg og kongsspir.