Vanlig myrfiol, Viola palustris, er 3–10 cm høy, bladene er lysegrønne og snaue. Blomstene er små og lysfiolette. Vanlig myrfiol er en amfi-atlantisk art som vokser på gressmyr og fuktige steder i hele landet.