Myrbjørn, mybjønn, Balaenoptera musculus brevicauda,underart av blåhval; en betraktelig mindre type som holder til rundt Kerguelen i Sørishavet.