Er når en mynt er slått slik at når en ser på forsiden (advers) og snur den vertikalt 180 grader til baksiden (revers) vil preget fremdeles ses rett vei. Det motsatte er medaljepreg. Dagens norske mynter har medaljepreg, i motsetning til for eksempel antikkens mynter.