Museumsbille, billeart i familien klannere. Kroppen er rund, 2–3 mm lang og brun med tre sikksakk-tverrbånd over ryggen. Arten er vanlig over hele landet og sees oftest i blomster. Larvene kan gjøre stor skade ved å ete på samlinger av planter og dyr i museer.