Mursement, sementtype som fremstilles ved at portlandsement-klinker males sammen med naturstein, vanligvis kalkstein, til kornstørrelsene blir atskillig mindre enn i annen sement. Den tilsettes gips for å regulere størkningen og små mengder av andre hjelpestoffer, som gir mørtelen økt luftinnhold og gjør den smidigere og lettere å bearbeide. Mursement brukes til mørtel for så vel mur- som pussarbeider. Bruken er redusert etter hvert som man har tatt i bruk fabrikkfremstilt tørrmørtel.