Murgekko, krypdyrart i gekkofamilien. Den vanligste gekkoarten i middelhavslandene. Den kan bli 16 cm lang, men er oftest mindre; vel halvparten er hale. Ryggen dekket av små skjell og spisse vorter, brungrå med mørke og lyse flekker. En utmerket klatrer, som er særlig aktiv om natten og gjerne jakter nær utebelysning som tiltrekker seg insekter. Lever blant stein og i mursprekker og tar en mengde skadeinsekter, men blir ofte forfulgt og drept fordi folk feilaktig tror den er giftig. Den kommer ofte inn i hus. Ved fare kan den kaste halen.