Murein, kjempemolekyl i bakterienes cellevegg, omslutter hele bakteriecellen. Det er bygd opp av en repeterende enhet (muropeptid) som består av N-acetylglukosamin, N-acetylglukosamin bundet til melkesyre, og et tetrapeptid. Murein kalles også peptidoglykan.