Murbie, insektart i familien Colletidae i overfamilien bier. Den ligner vanlig honningbie, men er grå og enslig, dvs. at hver enkelt hunn sørger for sitt eget avkom, selv om flere hunner kan leve side om side. Murbien lever naturlig i leirskrenter eller kalkklipper. Den kan også grave ut små, sylindriske, ca. 1 cm lange ganger i løs mørtel på husvegger der larvene utvikles på et lager av pollen og honning. Hard mur vil aldri angripes. Gangene fôres med et silkeaktig lag.