Munnhell, gjengs talemåte brukt av en person eller i et miljø.