Munkefly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er broket i svart og hvitt, bakvingene er grå og vingespennet 45–47 mm. Arten flyr fra juli til august og er i Norge funnet på Sørøstlandet og Sørlandet. Larvene lever på gran, furu og lerk, men er ikke regnet som skadedyr.