Muggmidd, middart i familien Acaridae. Arten er lys, under 1 mm lang og lever av muggsopp som vokser på fuktige matvarer. Den er beslektet med melmidd, men er ikke et så alvorlig skadedyr som denne.