Mudderskilpadder, krypdyrslekt i familien klaffeskilpadder. Omfatter 19 arter utbredt i USA, Mellom-Amerika og nordlige Sør-Amerika. Små arter, 10–27 cm lange. Forreste og bakre del av bukskjoldet danner klaffer som kan bøyes opp og lukke åpningene når hode og ben er trukket inn. Lever i vann; gjør bare korte turer på land.