Motvekt, vekt anbrakt på dreibare legemer for å forlegge det felles tyngdepunktet til selve omdreiningsaksen.