Motveksel, returveksel, rekambioveksel, veksel som en vekseleier med regressrett trekker på en som overfor ham er ansvarlig for vekselens riktige betaling. En motveksel er betalbar ved sikt, og omfatter hele vekseleierens regresskrav (opprinnelig vekselbeløp + renter og kostnader).